ДЕЙНОСТ

БАВП прилага експертен и системен подход в дейността си

Организацията активно и последователно работи за постигане на целите си, чрез сътрудничество и диалог с професионалисти, организации и институции от всички сектори, свързани с българското вино. Асоциацията инициира и координатора дейността на експертни работни групи, включващи максимален брой заинтересовани страни и професионалисти от системата на българската винена индустрия, в т.ч.:

  • Лозари
  • Винопроизводители
  • Дистрибутори и търговци на вино
  • Търговски обекти, включително от HoReCa сектора
  • Наука и образование
  • Централни и местни власти, включително и такива свързани с туризма
  • Туроператори и туристически агенти
  • Потребителски организации
  • Медии

Дейност по теми и области

Партньори

ПРОЕКТИ