Партньорство по проект AGORA

Erasmus+, 2022-1-FR01-KA220-ADU-000086999

БАВП участва като партньор в проект AGORA Regenerative Tourism (2022-1-FR01-KA220-ADU-000086999) по програма ERASMUS+. Този 36-месечен проект, с крайна дата 30.11.2025 г., цели промяна на местните екосистеми чрез обучение, укрепване на сътрудничеството между местните общности, регионалните производители (на храни и вино) и туристическите агенти, както и съвместно разработване на регенеративни туристически преживявания.

За осъществяване на целите и резултатите от проекта БАВП ще работи съвместно с партньори от цяла Европа, професионалисти в образователния, туристическия и хранителния сектор.

Присъединете към нас в мисията ни за съвместно създаване на регенеративни туристически преживявания.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.