ПРОЕКТИ

България участва на международното изложение, посветено на доброто, чисто и честно вино – Slow Wine Fair 2024

Обмяна на опит и добри практики в производството на натурално вино, проект 2023-1-BG01-KA122-ADU-000144501 по програма Еразъм+

Партньорство по проект AGORA