БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Кауза

Каузата на БАВП е популяризиране на българското вино, което да заеме своето достойно място на световната винена сцена чрез разпознаваемост, изразителна идентичност и положителен имидж.

Цели

БАВП инициира и координатора дейността на експертни работни групи, включващи максимален брой заинтересовани страни и професионалисти от системата на българската винена индустрия.

Членове

БАВП е експертно сдружение, обединяващо различни специалисти във винения бранш като технолози, търговци, журналисти, сомелиери, туроператори и винени гидове, преподаватели, юристи и маркетинг професионалисти.

Дейности

Регулация

Защита на българското вино като автентичен продукт с висока добавена стойност...

Производство и професионално образование

Взаимопомощ, обучителна интеграция и обмяна на опит...

Международен ден на мавруда

На 26 октомври всяка година празнуваме българското вино!..

Винен туризъм

Създаване на бранд/единна концепция за развитие на българския винен туризъм...

Търговия

Подобряване и координация на връзките и сътрудничеството между търговците на българско вино...

Маркетинг

Създаване на дългосрочна национална бранд стратегия за българското вино...

Партньори